Obvestilo o spremembi zavezanca za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Oddaj obvestilo

Obvezna e-identifikacija vlagatelja
(brez e-identifikacije je možno vlogo le elektronsko izpolniti, oddati pa jo potrebno fizično podpisano)

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije