Vloga za najem prostorov večnamenske dvorane – za zasebni namen