Vloga za izdajo potrdila o pogojih za parcelacijo

Oddaj vlogo

Da

Opis postopka

Priloge

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov