Vloga za najem prostorov večnamenske dvorane – za družabno prireditev, veselico, ipd.