Nadzorni odbor

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
 • Predsednik, Andreja Arnuga
 • Članica, Andreja Krajnc
 • Članica, Simona Čuček
Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
 • Predsednik, Friderik Škamlec, Biš 17 a, 2254 Trnovska vas
 • Simona Čuček, Biš 23, 2254 Trnovska vas
 • Rajko Vrečar, Bišečki vrh 18, 2254 Trnovska vas
Člani (mandatno obdobje 2014 - 2018)
 • Predsednik, Friderik Škamlec, Biš 17 a, 2254 Trnovska vas
 • Član, Ivan Lovrenčič, Biš 62 a, 2254 Trnovska vas
 • Član, Andrej Murko, Trnovski Vrh 21 a, 2254 Trnovska vas
Člani (mandatno obdobje 2010 - 2014)
 • Predsednik, Friderik Škamlec, Biš 17 a, 2254 Trnovska vas
 • Član, Ivan Lovrenčič, Biš 62 a, 2254 Trnovska vas
 • Članica, Mateja Pihler, Trnovska vas 15 b, 2254 Trnovska vas
Člani (mandatno obdobje 2006 - 2010)
 • Predsednica, Tina Vertič, Ločič 1 b, Trnovska vas
 • Član, Ivan Lovrenčič, Biš 62 a, Trnovska vas
 • Članica, Marija Kovačič, Trnovska vas 43 a, Trnovska vas