Občinska volilna komisija

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Predsednik, Jože Vidic, Črmlja 8, 2254 Trnovska vas
  • Namestnik predsednika, Uroš Gričnik, Trnovska vas 38/i, 2254 Trnovska vas
  • Član, Anton Potrč, Ločič 15, 2254 Trnovska vas
  • Namestnik člana, Vinko Prigl, Trnovski Vrh 7, 2254 Trnovska vas
  • Članica, Ema Žugman, Biš 47/a, 2254 Trnovska vas
  • Namestnik članice, Janez Kramberger, Biš 17, 2254 Trnovska vas
  • Član, Rajko Vrečar, Bišečki Vrh 18, 2254 Trnovska vas
  • Namestnica člana, Marija Pukšič, Ločič 2 a, 2254 Trnovska vas