Občinska volilna komisija

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
 • Predsednik, Vidic Jože, Črmlja 8, 2254 Trnovska vas
 • Namestnik predsednika, Uroš Gričnik, Trnovska vas 38/i, 2254 Trnovska vas
 • Član, Anton Potrč, Ločič 15, 2254 Trnovska vas
 • Namestnik člana, Vinko Prigl, Trnovski Vrh 7, 2254 Trnovska vas
 • Član, Ema Žugman, Biš 47a, 2254 Trnovska vas
 • Namestnik člana, Janez Kramberger, Biš 17, 2254 Trnovska vas
 • Član, Rajko Vrečar, Bišečki Vrh 18, 2254 Trnovska vas
 • Namestnik člana, Sašo Arnuga, Trnovska vas 49, 2254 Trnovska vas
Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
 • Predsednik, Jože Vidic, Črmlja 8, 2254 Trnovska vas
 • Namestnik predsednika, Uroš Gričnik, Trnovska vas 38/i, 2254 Trnovska vas
 • Član, Anton Potrč, Ločič 15, 2254 Trnovska vas
 • Namestnik člana, Vinko Prigl, Trnovski Vrh 7, 2254 Trnovska vas
 • Članica, Ema Žugman, Biš 47/a, 2254 Trnovska vas
 • Namestnik članice, Janez Kramberger, Biš 17, 2254 Trnovska vas
 • Član, Rajko Vrečar, Bišečki Vrh 18, 2254 Trnovska vas
 • Namestnica člana, Marija Pukšič, Ločič 2 a, 2254 Trnovska vas