Vloga za izdajo dovoljenja za poseg v varovalni pas občinske ceste

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov