Komisija za vrednotenje postopka javnega razpisa

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Predsednik Manfred JAKOP, Biš 68, 2254 Trnovska vas
  • Član Alojz FEKONJA, Trnovska vas 44/a, 2254 Trnovska vas
  • Član Pravnik/ca SOU občin Sp. Podravje
Člani (mandat 2014 do 2018)
  • Predsednik Manfred JAKOP, Biš 68, 2254 Trnovska vas
  • Član Alojz FEKONJA, Trnovska vas 44/a, 2254 Trnovska vas
  • Član Pravnik/ca SOU občin Sp. Podravje