Odbor za infrastrukturo, prostorsko planiranje, gospodarjenje z nepremičninami in varstvo okolja

Člani (mandat 2018 do 2022)
 • Predsednik Drago Pukšič, Biš 19, 2254 Trnovska vas
 • Član Franc Tašner, Ločič 14, 2254 Trnovska vas
 • Član Andrej Arnuga, Trnovska vas 49, 2254 Trnovska vas
 • Član Dušan Muršec, Bišečki Vrh 59, 2254 Trnovska vas
 • Član Andrej Murko, Trnovski Vrh 20 a, 2254 Trnovska vas
Člani (mandat 2014 do 2018)
 • Predsednik Drago Pukšič, Biš 19, 2254 Trnovska vas
 • Član Jožef Pihler, Trnovska vas 15, 2254 Trnovska vas
 • Član Andrej Arnuga, Trnovska vas 49, 2254 Trnovska vas
 • Član Danijel Maguša, Sovjak 1 a, 2254 Trnovska vas
 • Član Simon Zajšek, Bišečki Vrh 30 b, 2254 Trnovska vas
Člani (mandat 2010 do 2014)
 • Predsednik Drago Pukšič, Biš 19, 2254 Trnovska vas
 • Član Jožef Pihler, Trnovska vas 15, 2254 Trnovska vas
 • Član Andrej Murko, Trnovski Vrh 26 a, 2254 Trnovska vas
 • Član Feliks Pukšič, Ločič 14, 2254 Trnovska vas
 • Članica Olga Smiljan, Trnovski Vrh 35 b, 2253 Destrnik
Člani (mandat 2006 do 2010)
 • Predsednik Drago Pukšič, Biš 19, 2254 Trnovska vas
 • Član Jožef Pihler, Trnovska vas 15, 2254 Trnovska vas
 • Član Andrej Murko, Trnovski vrh 26 a, 2254 Trnovska vas
 • Član Feliks Pukšič, Biš 12 ,2254 Trnovska vas
 • Član Mitja Kovačič, Trnovska vas 43 a, 2254 Trnovska vas