Odbor za kmetijstvo, malo gospodarstvo, turizem in gospodarske javne službe

Člani (mandat 2018 do 2022)
 • Predsednik Franc Tašner, Ločič 14, 2254 Trnovska vas
 • Član Drago Pukšič, Biš 19, 2254 Trnovska vas
 • Član Manfred Jakop, Biš 68, 2254 Trnovska vas
 • Članica Simona Mohorič, Trnovska vas 33, 2254 Trnovska vas
 • Članica Ema Žugman, Biš 47 a, 2254 Trnovska vas
Člani (mandat 2014 do 2018)
 • Predsednik Franc Tašner, Ločič 14, 2254 Trnovska vas
 • Član Jožef Pihler, Trnovska vas 15, 2254 Trnovska vas
 • Član Manfred Jakop, Biš 68, 2254 Trnovska vas
 • Članica Natalija Korent, Črmlja 12, 2254 Trnovska vas, (do 8. 12. 2015)
 • Članica Ema Žugman, Biš 47 a, 2254 Trnovska vas
 • Član Dušan Muršec, Bišečki Vrh 59, 2254 Trnovska vas, (od 8.12.2015)
Člani (mandat 2010 do 2014)
 • Predsednik Franc Tašner, Ločič 15, 2254 Trnovska vas
 • Član Jožef Pihler, Trnovska vas 15, 2254 Trnovska vas
 • Član Andrej Murko, Trnovski Vrh 26 a, 2254 Trnovska vas
 • Član Dušan Muršec, Bišečki Vrh 59, 2254 Trnovska vas
 • Član Franc Mohorič, Trnovska vas 33, 2254 Trnovska vas
Člani (mandat 2006 do 2010)
 • Predsednik Franc Tašner, Ločič 14, 2254 Trnovska vas
 • Član Manfred Jakop, Biš 68, 2254 Trnovska vas
 • Član Andrej Murko, Trnovski vrh 26 a, 2254 Trnovska vas
 • Član Dušan Muršec, Bišečki vrh 59, 2254 Trnovska vas
 • Članica Valentina Golob, Trnovska vas 38 b, 2254 Trnovska vas