Rekonstrukcija – obnova občinske ceste JP 560971 Ločič – Potrč - Kapela (leto 2021)

462
Zaključeno
Ločič