Modernizacija - obnova občinske ceste JP 560931 Trnovska vas - Mlekarna (leto 2021)

781
Zaključeno
Trnovska vas