Ureditev občinske ceste JP 560823 Trnovska vas - Pihler v Trnovski vasi (leto 2021)

806
Zaključeno
Trnovska vas