Izvedba gradnje kolesarske povezave na območju ORP slovenske gorice: Lenart – Cerkvenjak - Trnovska vas, sklop 4: trasa 8

8. 10. 2021 Klavdija A. (Imenik zaposlenih) 177