Izvedba gradnje kolesarske povezave na območju ORP slovenske gorice: Lenart – Cerkvenjak - Trnovska vas, sklop 4: trasa 8

V teku