OPPN za širitev kmetije Tašner v Ločiču

4. 5. 2022 Mojca K. (Imenik zaposlenih) 88