Javno naznanilo o javni razgrnitvi Načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči na območju Občine Trnovska vas

26. 5. 2022 Klavdija A. (Imenik zaposlenih) 118