Modernizacija ceste JP 560 733 Bišečki Vrh - Muršec (leto 2022)

617
Zaključeno
JP Bišečki Vrh - Muršec