Sklep o izvedbi javne razprave o predlogu proračuna Občine Trnovska vas za leto 2023

7. 2. 2023 Klavdija A. (Imenik zaposlenih) 88