Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega postorskega načrta za EUP TV2/2 in del EUP OP v občini Trnovska vas;

21. 11. 2023 Mojca K. (Imenik zaposlenih) 148