Pobuda za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta

Oddaja pobude
Strošek upravne takse:
Plačilo takse:
  • Ob oddaji pobude s položnico (upn nalog).
  • Ob dostavi fizične pobude na občino (po elektronski pošti ali natisnjeno po pošti) s položnico (UPN nalog).
TRR za nakazilo: SI56 0138 5585 0309 141
Referenca: SI11 76830-7111002
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : DA