Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta Občine Trnovska vas

Predpisi, na katere predpis vpliva