Sklep o začasnem financiranju občine Trnovska vas v obdobju januar - marec 2011