Uradni vestnik občine Trnovska vas 7/2010

8. 12. 2010 356
Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas 7/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 07.12.2010
Začetek veljavnosti: 23.12.2010
Tip objave: Odlok
Vsebina: Oskrba s pitno vodo
Odlok o spremembah odloka o proračunu občine Trnovska vas za leto 2010 (Uradni vestnik občine Trnovska vas 7/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 07.12.2010
Začetek veljavnosti: 09.12.2010
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o spremembah Odloka o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2010 (Uradni vestnik občine Trnovska vas 7/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 07.12.2010
Začetek veljavnosti: 09.12.2010
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Sklep o začasnem financiranju občine Trnovska vas v obdobju januar - marec 2011 (Uradni vestnik občine Trnovska vas 7/2010)
Status: Veljavno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 07.12.2010
Začetek veljavnosti: 09.12.2010
Tip objave: Sklep
Vsebina: Proračun občine
Sklep o imenovanju Nadzornega odbora Občine Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas 7/2010)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 07.12.2010
Začetek veljavnosti: 07.12.2010
Konec veljavnosti: 27.11.2014
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadzorni odbor
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Trnovska vas za leto 2011 (Uradni vestnik občine Trnovska vas 7/2010)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 07.12.2010
Začetek veljavnosti: 08.12.2010
Konec veljavnosti: 21.12.2011
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Sklep o imenovanju Odbora za kmetijstvo, malo gospodarstvo, turizem in gospodarske javne službe (Uradni vestnik občine Trnovska vas 7/2010)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 07.12.2010
Začetek veljavnosti: 07.12.2010
Konec veljavnosti: 27.11.2014
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o imenovanju Odbora za infrastrukturo, prostorsko planiranje, gospodarjenje z nepremičninami in varstvo okolja (Uradni vestnik občine Trnovska vas 7/2010)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 07.12.2010
Začetek veljavnosti: 07.12.2010
Konec veljavnosti: 27.11.2014
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o imenovanju Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti (Uradni vestnik občine Trnovska vas 7/2010)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 07.12.2010
Začetek veljavnosti: 07.12.2010
Konec veljavnosti: 27.11.2014
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o imenovanju odgovornega urednika javnega glasila »Trnovski zvon« (Uradni vestnik občine Trnovska vas 7/2010)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 07.12.2010
Začetek veljavnosti: 07.12.2010
Konec veljavnosti: 27.11.2014
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinsko glasilo
Sklep o imenovanju članov uredniškega odbora javnega glasila »Trnovski zvon« (Uradni vestnik občine Trnovska vas 7/2010)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 07.12.2010
Začetek veljavnosti: 07.12.2010
Konec veljavnosti: 27.11.2014
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinsko glasilo
Sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (Uradni vestnik občine Trnovska vas 7/2010)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 02.11.2010
Začetek veljavnosti: 02.11.2010
Konec veljavnosti: 28.10.2014
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o imenovanju Statutarno pravne komisije (Uradni vestnik občine Trnovska vas 7/2010)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 07.12.2010
Začetek veljavnosti: 07.12.2010
Konec veljavnosti: 27.11.2014
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas 7/2010)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 07.12.2010
Začetek veljavnosti: 07.12.2010
Konec veljavnosti: 27.11.2014
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o imenovanju članov Vaških odborov Občine Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas 7/2010)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 07.12.2010
Začetek veljavnosti: 07.12.2010
Konec veljavnosti: 27.11.2014
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja