Sklep o imenovanju članov uredniškega odbora javnega glasila »Trnovski zvon«

Predpisi, na katere predpis vpliva