Sklep o imenovanju Odbora za infrastrukturo, prostorsko planiranje, gospodarjenje z nepremičninami in varstvo okolja

Predpisi, na katere predpis vpliva