Sklep o imenovanju predstavnika Občine Trnovska vas v Komisijo za sprejem otrok v vrtec pri PŠ Trnovska vas