Uradni vestnik občine Trnovska vas 1/2011

28. 2. 2011 182
Sklep o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda OŠ Destrnik - Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas 1/2011)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.12.2010
Začetek veljavnosti: 21.12.2010
Tip objave: Sklep
Vsebina: Osnovne šole
Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo na območju Občine Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas 1/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.12.2010
Začetek veljavnosti: 01.03.2011
Tip objave: Odlok
Vsebina: Kmetijstvo, gozdarstvo, lov in ribištvo
Sklep o imenovanju predstavnika Občine Trnovska vas v Komisijo za sprejem otrok v vrtec pri PŠ Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas 1/2011)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.12.2010
Začetek veljavnosti: 21.12.2010
Tip objave: Sklep
Vsebina: Vrtci
Sklep o ugotovitvi prenehanja imenovanja za namestnika člana Občinske volilne komisije Občine Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas 1/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 07.02.2011
Začetek veljavnosti: 07.02.2011
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinska volilna komisija
Sklep o imenovanju v upravni odbor društva VTC 13 (Uradni vestnik občine Trnovska vas 1/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 07.02.2011
Začetek veljavnosti: 07.02.2011
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja