Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo na območju Občine Trnovska vas

Predpisi, na katere predpis vpliva