Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Trnovska vas

Predpisi, na katere predpis vpliva