Odlok o ustanovitvi komisije za varstvo uporabnikov javnih dobrin v občini Trnovska vas