Uradni vestnik občine Trnovska vas 7/2015

8. 10. 2015 341
Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas 7/2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 06.10.2015
Začetek veljavnosti: 09.10.2015
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinska uprava
Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas 7/2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 06.10.2015
Začetek veljavnosti: 23.10.2015
Tip objave: Odlok
Vsebina: Gospodarske javne službe
Odlok o ustanovitvi komisije za varstvo uporabnikov javnih dobrin v občini Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas 7/2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 06.10.2015
Začetek veljavnosti: 23.10.2015
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ostalo
Odlok o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas 7/2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 06.10.2015
Začetek veljavnosti: 23.10.2015
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ostalo
Sklep o financiranju političnih strank v Občini Trnovska vas za leto 2015 (Uradni vestnik občine Trnovska vas 7/2015)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 06.10.2015
Začetek veljavnosti: 09.10.2015
Konec veljavnosti: 08.09.2016
Tip objave: Sklep
Vsebina: Politične stranke