Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Trnovska vas

Predpisi, na katere predpis vpliva