Uradni vestnik občine Trnovska vas 5/2009

22. 9. 2009 361
Odlok o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Trnovska vas (5/2009)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.09.2009
Začetek veljavnosti: 22.09.2009
Konec veljavnosti: 09.10.2015
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinska uprava
Odlok o organizaciji in načinu dela vaških odborov (Uradni vestnik občine Trnovska vas 5/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.09.2009
Začetek veljavnosti: 23.09.2009
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ostalo
Sklep o financiranju političnih strank v občini Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas 5/2009)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.09.2009
Začetek veljavnosti: 23.09.2009
Konec veljavnosti: 29.05.2010
Tip objave: Sklep
Vsebina: Politične stranke
Sklep o višini najemnine za grobna polja in mrliško vežico (Uradni vestnik občine Trnovska vas 5/2009)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.09.2009
Začetek veljavnosti: 01.08.2009
Konec veljavnosti: 12.06.2010
Tip objave: Sklep
Vsebina: Pokopališka in pogrebna dejavnost, urejanje pokopališč
Sklep o uradnih elektronskih naslovih Občinske uprave Občine Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas 5/2009)
Status: Veljavno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 04.09.2009
Začetek veljavnosti: 22.09.2009
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinska uprava
Sklep o soglasju pristopa Občine Duplek k Skupni občinski upravi (Uradni vestnik občine Trnovska vas 5/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.09.2009
Začetek veljavnosti: 15.09.2009
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinska uprava