Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Trnovska vas

Predpisi, na katere predpis vpliva