Zaključni račun proračuna Občine Trnovska vas za leto 2018