Uradni vestnik občine Trnovska vas 4/2019

15. 5. 2019 282
Letni program športa Občine Trnovska vas za leto 2019 (Uradni vestnik občine Trnovska vas 4/2019)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 14.05.2019
Začetek veljavnosti: 14.05.2019
Konec veljavnosti: 31.12.2019
Tip objave: Drugo
Vsebina: Šport
Letni program kulture Občine Trnovska vas za leto 2019 (Uradni vestnik občine Trnovska vas 4/2019)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 14.05.2019
Začetek veljavnosti: 14.05.2019
Konec veljavnosti: 31.12.2019
Tip objave: Drugo
Vsebina: Kultura in umetnost
Lokalni program za kulturo za obdobje 2019 - 2022 (Uradni vestnik občine Trnovska vas 4/2019)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 14.05.2019
Začetek veljavnosti: 16.05.2019
Konec veljavnosti: 31.12.2022
Tip objave: Drugo
Vsebina: Kultura in umetnost
Zaključni račun proračuna Občine Trnovska vas za leto 2018 (Uradni vestnik občine Trnovska vas 4/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 14.05.2019
Začetek veljavnosti: 16.05.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine