Letni program kulture Občine Trnovska vas za leto 2019

Predpisi, na katere predpis vpliva