Letni program kulture Občine Trnovska vas za leto 2018

Predpisi, na katere predpis vpliva