Uradni vestnik občine Trnovska vas 3/2018

11. 4. 2018 307
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JVIZ OŠ Destrnik – Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas 3/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 10.04.2018
Začetek veljavnosti: 05.06.2018
Tip objave: Odlok
Vsebina: Osnovne šole
Letni program športa Občine Trnovska vas za leto 2018 (Uradni vestnik občine Trnovska vas 3/2018)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 10.04.2018
Začetek veljavnosti: 10.04.2018
Konec veljavnosti: 14.05.2019
Tip objave: Drugo
Vsebina: Šport
Letni program kulture Občine Trnovska vas za leto 2018 (Uradni vestnik občine Trnovska vas 3/2018)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 10.04.2018
Začetek veljavnosti: 10.04.2018
Konec veljavnosti: 14.05.2019
Tip objave: Drugo
Vsebina: Kultura in umetnost