Letni izvedbeni program kulturne dejavnosti občine Trnovska vas za leto 2009

Predpisi, na katere predpis vpliva