Uradni vestnik občine Trnovska vas 2/2010

24. 2. 2010 339
Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Destrnik-Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas 2/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.01.2010
Začetek veljavnosti: 24.04.2010
Tip objave: Odlok
Vsebina: Osnovne šole
Letni program kulturne dejavnosti občine Trnovska vas za leto 2010 (Uradni vestnik občine Trnovska vas 2/2010)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.02.2010
Začetek veljavnosti: 23.02.2010
Konec veljavnosti: 17.05.2011
Tip objave: Drugo
Vsebina: Kultura in umetnost
Odlok o proračunu Občine Trnovska vas za leto 2010 (Uradni vestnik občine Trnovska vas 2/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.02.2010
Začetek veljavnosti: 25.02.2010
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v občini Trnovska vas za leto 2010 (Uradni vestnik občine Trnovska vas 2/2010)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 23.02.2010
Začetek veljavnosti: 24.02.2010
Konec veljavnosti: 18.03.2011
Tip objave: Sklep
Vsebina: Prispevki