Letni program kulturne dejavnosti občine Trnovska vas za leto 2010

Predpisi, na katere predpis vpliva