Uradni vestnik občine Trnovska vas 3/2013

13. 5. 2013 304
Pravilnik o spremembah Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas 3/2013)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 07.05.2013
Začetek veljavnosti: 14.05.2013
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Šport
Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju kulturne dejavnosti v Občini Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas 3/2013)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 07.05.2013
Začetek veljavnosti: 14.05.2013
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Kultura in umetnost
Letni program športa občine Trnovska vas za leto 2013 (Uradni vestnik občine Trnovska vas 3/2013)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 07.05.2013
Začetek veljavnosti: 07.05.2013
Konec veljavnosti: 03.06.2014
Tip objave: Drugo
Vsebina: Šport
Letni program kulture občine Trnovska vas za leto 2013 (Uradni vestnik občine Trnovska vas 3/2013)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 07.05.2013
Začetek veljavnosti: 07.05.2013
Konec veljavnosti: 03.06.2014
Tip objave: Drugo
Vsebina: Kultura in umetnost