Pravilnik o spremembah Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Trnovska vas

Predpisi, na katere predpis vpliva