Pravilnik za vrednotenje športnih programov v občini Trnovska vas

Predpisi, na katere predpis vpliva