Uradni vestnik občine Trnovska vas 3/2008

12. 5. 2008 354
Pravilnik za vrednotenje športnih programov v občini Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas 3/2008)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.04.2008
Začetek veljavnosti: 13.05.2008
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Šport
Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju kulturne dejavnosti v občini Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas 3/2008)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.04.2008
Začetek veljavnosti: 13.05.2008
Konec veljavnosti: 09.06.2011
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Kultura in umetnost
Cenik o pogrebnih in pokopaliških storitvah v občini Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas 3/2008)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.04.2008
Začetek veljavnosti: 20.05.2008
Tip objave: Drugo
Vsebina: Pokopališka in pogrebna dejavnost, urejanje pokopališč
Letni izvedbeni program kulturne dejavnosti občine Trnovska vas za leto 2008 (Uradni vestnik občine Trnovska vas 3/2008)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.04.2008
Začetek veljavnosti: 22.04.2008
Konec veljavnosti: 14.05.2009
Tip objave: Drugo
Vsebina: Kultura in umetnost
Letni program športa občine Trnovska vas za leto 2008 (Uradni vestnik občine Trnovska vas 3/2008)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.04.2008
Začetek veljavnosti: 13.05.2008
Konec veljavnosti: 30.05.2009
Tip objave: Drugo
Vsebina: Šport