Cenik o pogrebnih in pokopaliških storitvah v občini Trnovska vas

Predpisi, na katere predpis vpliva