Letni izvedbeni program kulturne dejavnosti občine Trnovska vas za leto 2008

Predpisi, na katere predpis vpliva