Letni program kulture občine Trnovska vas za leto 2011

Predpisi, na katere predpis vpliva